Leer meer over privacy


Wat houdt de ePrivacy Verordening in?


De ePrivacy verordening stelt de regels vast omtrent zoal e-mail, cookies en telemarketing. 

Wat is de AVG?


Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),  De AVG levert een grote bijdrage aan de bescherming van de privacy van personen. De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding van privacy rechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties.
 

Wat is de General Data Protection Regulation (GDPR)?


De GDPR heeft tot doel persoonsgegevens te beschermen en rechten te verlenen aan natuurlijke personen in de Europese Unie. Sinds 25 mei 2018 is de GDPR van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De regeling is van toepassing op de verwerkingsverantwoordelijke.

Wat is een Data Privacy Impact Assessment (DPIA)?


Een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) ook wel een effectbeoordeling van gegevensbescherming is een methode om de privacy risico’s van organisaties te identificeren en te verminderen. Een vereiste van de AVG is om een DPIA uit te voeren voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens als de aard of reikwijdte van de verwerking een hoog risico voor een persoon zou kunnen inhouden.